Fundacja Pro Publico Bono RP

O nas

Fundacja Pro Publico Bono RP

Cele i zadania

Cele i zadania

Działalność edukacyjna i medialna poprzez kształtowanie umiejętności świadomego, krytycznego, odpowiedzialnego i selektywnego korzystania ze środków masowego przekazu, tworzenia i nadawania przekazów medialnych, zarządzanie portalami internetowymi oraz prowadzenie działalności wydawniczej.

Więcej

PLPORTAL.pl

Jedną z form działalności fundacji jest prowadzenie portalu Plportal.pl jest tytułem prasowym, zarejestrowanym w rejestrze dzienników i czasopism, prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Poznaniu.

Więcej

Rozwój

Inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu rozwój gospodarczy i restrukturyzację w obrębie Rzeczpospolitej Polskiej, a także wsparcie w uzyskiwaniu i udzielaniu pożyczek oraz mikrograntów na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej.

Więcej

Aktualności

Więcej

Kontakt

Fundacja Pro Publico Bono RP

Tel.: 603 557 777

Adres: Ul. J.H. Dąbrowskiego 75/70, 60-523 Poznań

Numer KRS: 0000661466

NIP: 7811941237

REGON: 36649664100000

Adres kontaktowy: kontakt@propublicobono-rp.org

Wsparcie (nr konta): 46 9043 1054 2054 0065 2036 0001