Nota

Serwis plportal.pl  oferuje rozbudowany interfejs publikacji tekstów. Użytkownicy mogą tez  dodawać dowolne teksty ze źródeł, które sami znaleźli a czytając […]

Zapraszamy do współpracy!

Mamy ambicję, by zgromadzić wokół plportalu.pl społeczność internautów. Czekamy na wasze komentarze, krytykę, uzupełnienia, sugestie. Dajemy gwarancję anonimowości każdemu, kto […]

Odznaczenie Sprawiedliwego Wśród Ukraińców

Fundatorem odznaczenia Sprawiedliwego Wśród Ukraińców jest Fundacja Pro Publico Bono -RP z siedzibą w Poznaniu – właściciel „ Gotowych Spółek”-  http://gotowespolki.pl/ […]

Opis zdarzenia historycznego

Minęło wiele dziesiątek lat od kulminacyjnego momenturzezi wołyńskiej – czystki etnicznej o cechach ludobójstwa, dokonanej z inspiracji ukraińskich nacjonalistów z […]

O Projekcie

Po latach zapomniani lub bojący się wyznać prawdę, że pomagali prześladowanym Polakom wtedy, gdy groziło to największą karą – śmiercią. Ukraińcy, […]

Kilka słów...

Pro publico bono inaczej pro bono (łac.)- dla dobra publicznego, dla dobra ogółu.

Wolności obywatelskie w państwie prawa:

  • Wzmacnianie praworządności, wsparcie inicjatyw obywatelskich, współpraca instytucji państwowych i obywatelskich we wdrażaniu dobrych praktyk funkcjonowania instytucji publicznych.
  • Poszerzenie dostępu obywateli do rzetelnej i obiektywnej informacji, dzięki rozwojowi niezależnych mediów, zwłaszcza elektronicznych.
  • Wsparcie dla osób/organizacji represjonowanych politycznie, wsparcie działalności monitoringowej i rzeczniczej organizacji broniących praw człowieka.
  • Uczciwe wybory, działania zwiększające przejrzystość procedur i praktyki wyborczej.
  • Wzmacnianie potencjału wspólnot lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego:

  • Wzmacnianie samorządności i demokracji lokalnej, dobrego zarządzania w administracji lokalnej, mechanizmów dialogu społecznego i konsultacji społecznych.
  • Wsparcie działań organizacji pozarządowych, pracujących na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, think-tanków, niezależnych związków zawodowych, niezależnych mediów, zwłaszcza obywatelskich.

  • Celem jest szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwijanie międzynarodowego partnerstwa i dialogu młodych ludzi...

    Naszym zadaniem jest umożliwienie Wam czynnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa. Ideą tego przedsięwzięcia jest działanie w interesie młodego pokolenia, mówienie głośno o jego potrzebach i problemach.